Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ


Βασικός άξονας της φιλοσοφίας του ιατρείου είναι η επιδίωξη αμφίδρομης ειλικρινούς σχέσης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και οικειότητας με τον ασθενή. Επιπλέον η σωστη αντιμετώπιση του ασθενούς προϋποθέτει αγάπη προς το ιατρικό λειτούργημα, ταπεινότητα αλλά και συνεχή μελέτη και ενημέρωση, καθώς οι επιστημονικές εξελίξεις τρέχουν και ειδικά στη νευρολογία είναι αλματώδεις.

 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας του ιατρείου 1. με τα κατάλληλα διαγνωστικά κέντρα 2. με ένα δίκτυο συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων με μεγάλη εμπειρία 3. με εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών του νευρολογικού τομέα, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης και πλήρους περαιτέρω διερεύνησης αλλά και νοσηλείας αν και όταν χρειαστεί, και πάντα φυσικά με τη συναίνεση του/της ασθενούς. Αυτή η συνεργασία είναι πολύ σημαντική όχι μόνο λόγω της αμεσότητας και αποτελεσματικότητας που παρέχει αλλά και λόγω της δυνατότητας ανταλλαγής απόψεων και συλλογικής δουλειάς σε πολύ ειδικά θέματα που απαιτούν προσεκτικές και βαρύνουσας σημασίας επιλογές.