ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διάγνωση-Διαφοροδιάγνωση, Διερεύνηση και Αντιμετώπιση όλων των νευρολογικών νόσων συμπεριλαμβ. του περιφερικού νευρικού συστήματος 

Διαφοροδιάγνωση ψυχιατρικών νόσων και συνεχής υποστήριξη

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ


ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

  • Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας του ιατρείου με τα κατάλληλα διαγνωστικά κέντρα καθώς και ένα δίκτυο συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων με μεγάλη εμπειρία και αξιοπιστία, παρέχεται η δυνατότητα μιας πλήρους, αξιόπιστης και άμεσης περαιτέρω διερεύνησης αν και όταν χρειαστεί και πάντα φυσικά με τη συναίνεση του\της ασθενούς (εργαστηριακός, ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος, απεικονιστικός έλεγχος, καρδιολογική, παθολογική, αγγειολογική εκτίμηση κλπ).
  • Ο Ιατρός ομιλεί άριστα αγγλικά (κάτοχος Proficiency Cambridge) και γερμανικά (κάτοχος kleines Sprachdiplom, εμπειρία 7,5 ετών συνεχούς διαμονής στη Γερμανία).