ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Διάγνωση-Διαφοροδιάγνωση, Διερεύνηση και Αντιμετώπιση όλων των νευρολογικών νόσων συμπεριλαμβ. του περιφερικού νευρικού συστήματος. Ηλεκτροφυσιολογικός Έλεγχος (ΗΜΓ, ΗΝΓ, Επαναληπτικός Ερεθισμός, VEP). Εφαρμογή αλλαντικής τοξίνης (Botox) επί ενδείξεων.

Διαφοροδιάγνωση ψυχιατρικών νόσων και συνεχής υποστήριξη

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ


ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ 

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ Ε.Ν.Γ.)


ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

  • Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας του ιατρείου με τα κατάλληλα διαγνωστικά κέντρα καθώς και ένα δίκτυο συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων με μεγάλη εμπειρία και αξιοπιστία, παρέχεται η δυνατότητα μιας πλήρους, αξιόπιστης και άμεσης περαιτέρω διερεύνησης αν και όταν χρειαστεί και πάντα φυσικά με τη συναίνεση του\της ασθενούς (αιματολογικός και απεικονιστικός έλεγχος, καρδιολογική, παθολογική, αγγειολογική εκτίμηση κλπ).


  • Ο Ιατρός ομιλεί άριστα αγγλικά και γερμανικά